یونسی شناسی(هسته شهر شناسی)

تاق های اطراف شهر یونسی

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 11:49 AM - 26 Aug 2012

يونسي


دسته بندی : دامداری سنتی ودامپروی
برچسب‌ها: تاق

 

http://www.fakhrabad89.blogfa.com/ شترمرغ بجای اشتور داری !؟

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 21:41 PM - 15 Oct 2011

در این روزهای کمبود علوفه ومشکلات فراوان پرورش دام ، اقای میثم نعمتی (فرزند الله یار نعمتی )  در اقدامی جالب و ابتکاری در منطقه با خرید تعداد 15 قطعه شترمرغ یک ماهه سعی در ایجاد شغلی با سود اقتصادی مناسب کرده است .

با یک حساب سر انگشتی ساده میتوان فهمید که پرورش شتر مرغ بازده اقتصادی بسیار خوبی دارد ، قیمت یک شترمرغ بالغ (ده ماهه ) حدود هشتصد تومن و قیمت هر عدد تخم مابین پانزده هزار تومن(با نطفه وبی نطفه متفاوته) و قیمت گوشت ان حدود 25 هزار تومن برای هر کیلو میباشد .

مقدار خوراکی که این حیوان مصرف میکند هم چندان زیاد نیست و حتی از قیمت خوراک گاو گوسفند کمتر است .

امیدواریم با به نتیجه این طرح ریسک پذیر ، امید و انگیزه جوانان روستا برای سکونت در فخراباد بیشتر شده و پرورش شتر مرغ یک شغل مناسب برای انها بشود.


 حیدری د... - نوروزی مقدم مهدی


دسته بندی : دامداری سنتی ودامپروی


 

خشکسالی امسال حال دامدارن فخراباد را گرفت

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 12:40 PM - 25 Jul 2011

http://www.fakhrabad89.blogfa.com/


دسته بندی : دامداری سنتی ودامپروی


 

گفتگو با بخشدار محترم بخش یونسی . مطلب ذیل عین مطالب ارسالی اقای عشقی می باشد

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 15:49 PM - 3 Jul 2009

(معرفی بخش یونسی)

وجه تسمیه بخش یونسی:

درباره ی وجه تسمیه بخش یونسی (علاوه بر اسناد شفاهی و باورهای اهالی   ومندرجات نقشه های توپوگرافی و نظر زمین شناسان و جغرافیدانان که معتقدند حضرت یونس در این  ...یا توسط نهنگ بلعیده و یا از شکم نهنگ بیرون امده ...یاداشت صادقی ) بعضی گفته اندقطب الدین میرحاج که درشعربه انسی تخلص داشته است مردی ادیب وشاعربوده است.ومقبره ی موجود رامنسوب به اودانسته اند(ذاکری).درسفرنامه ی خراسان وکرمان ازآن به نام ینسا نام برده شده است.

موقعیت جغرافیایی:

مرکزبخش یونسی درطول57:45درجه وعرض34:57درجه واقع گردیده که ارتفاع آن ازسطح دریا1098متروتوسط بارندگی 20ساله90/117میلی مترمی باشد.زراعت آبی آن بالغ بر400هکتارمی باشدمرکزاین بخش درفاصله40کیلومتری شهرستان بجستان واقع گردیده است وازشمال غربی باشهرستان گناباد,ازشمال به شهرستانهای تازه تاسیس خلیل آبادوبردسکن وازشمال شرق به شهرستان مه ولات وازجنوب به شهرستان بجستان محدودمی شود.محور ترانزیتی شمال,جنوب دراستان خراسان که بندرعباس رابه سرخس متصل می نمایدازمرکزاین بخش عبورمی نماید.همچنین راه آهن مشهد- بندرعباس نیزازیونسی می گذردواین بخش درمجاورت کال شورواقع گردیده وتقریبادرحاشیه کویرمی باشد.به دلیل عبورمحورترانزیتی ازمرکزاین بخش که قبلابه آن اشاره شده همه ساله عده ی کثیری اززائرین امام هشتم ومسافران وگردشگران داخلی ازشهرهای استان های خراسان جنوبی,اصفهان,یزدوکرمان وفارس و....ازاین مسیرعبوروگاهاُ ازآثارتاریخی به جامانده ازدوره ی صفویه وقبل ازآن بازدید می نمایند.

جمعیت:

بخش یونسی طبق سرشماری سال 1385 دارای جمعیت حدود10000نفروتقریباجمعیت جوانی رادارامی باشداین بخش به دلیل عملکردخوب بخش کشاورزی وخصوصادرپسته کاری باتمام کاستی های موجودمهاجرپذیربوده وهرسال ازسایرشهرهای استان خراسان جنوبی ونقاط همجواربه ابن منطقه مراجعت ومهاجرت می نمایند.

آب وهوا:

آب وهوای بخش یونسی به دلیل قرارگرفتن درحاشیه کویر وکوه های کم ارتفاع ودوری ازدریاگرم وخشک می باشداختلاف درجه ی حرارت روز وشب واختلاف دمای ماهانه وسالانه بسیاراست.گاهی درجه حرارت در روزهای گرم سال به بالای40 سانتی مترودرزمستان تاچند درجه زیرصفرمی رود.به علت رطوبت کم موجود درهوا زمستان همواره با سوزفراوان همراه است .میزان بارندگی کم ومتوسط سالیانه ثبت شده درایستگاه شهرستان درسال زراعی جاری(سال88)مرکزبخش یونسی کمترین میزان بارندگی رادرمقایسه بادیگرایستگاههای شهرستان وحتی استان داشته است.

آثارتاریخی:

آثارتاریخی موجوددربخش یونسی شامل:

1-کاروانسرای شاه عباسی مربوط به دوره ی صفویه واقع درمرکزبخش یونسی2-پل جاده ابریشم درمرکزبخش(دوره ی صفویه)3-آب انباریونسی(دوره ی صفویه)4-کاروانسرای واقع در روستای فخرآباد(دوره ی صفویه)5-کاروانسرای روستای مرندیز(اواخر دوره ی قاجاریه)6-کاروانسرای قلعه ی سه فرسخ(دوره ی اسلامی)7-مسجدجامع روستای مرندیز(دوره ی ایلخانان)8-آسیاب آبی روستای چاه فالیز(دوره ی صفویه)9-قلعه ی روستای مرندیز(اواخرصفویه-اوایل قاجاریه)10-برج روستای سردق(قاجاریه-پهلوی اول)13-مقبره قطب الدین میرحاج در مرکزبخش یونسی ...( مشهور به حضرت یونس...یاداشت صادقی ) ( قرن 10 هجری قمری)

تقسیمات سیاسی بخش یونسی:

بخش یونسی ازتوابع شهرستان بجستان بامرکزیت شهریونسی شامل روستاهای زیرمی باشد1-روستای مرندیز2-روستای فخرآباد3-روستای سردق4-روستای چاه فالیز5-روستای منصوری6-روستای ابراهیم آباد7-روستای سه فرسخ

توانمندی های بخش یونسی:

بخش صنعت:

کارخانه آرد

کارخانه ی خوراک دام

نئوپان وMDF

پودرسنگ(مرندیزوفخرآباد)ومصالح ساختمانی آهک وگچ و...

صنایع کرک سازی,پشم وچرم سالامبور

نیروگاه خورشیدی وبادی

کشتارگاه صنعتی طیور(مرندیز)

ازجمله توانمندی های دیگربخش یونسی در زمینه ی صنعت,صنعت قالی بافی می باشد.

یک بخش آن مربوط به خانواده هایی است که که مواداولیه شامل نخ,رنگ و...راخودشان تهیه می نمایند وپس ازبافتن قالی آن رابه فروش می رسانندکه به دلیل گرانی روز افزون نخ ومواداولیه این بخش متاسفانه فعالیت چندانی ندارد.

بخش دیگرصنایع قالی بافی مربوط به بخش دولتی است.درحال حاضرتعدادزیادی ازخانواده هازیرشرکت سهامی فرش,وابسته به جهادکشاورزی شهرستان بجستان فعالیت می کنند.این افرادمعمولا مواداولیه وسایرامکانات راازاین شرکت می گیرند وپس ازاتمام کارآن رادراختیارشرکت قرارمی دهندودرقبال آن دستمزد دریافت می کنند.

بخش معدن:ازجمله توانمندی های دیگربخش یونسی دراین بخش می باشد که روزانه چندین تن سنگ ازآن هااستخراج می شود.ازجمله:

1

2-معدن مرمریت رحمتی

3-معدن -معدن گرانیت احمدآبادچاه فالیزشرقی

4-معدن مرمریت یونسی

5-مرمریت الوان کوه گلی

6-معدن مرندیز(یاقوت)

7-معدن مرمریت چاه فالیز

8-معدن سرخ سنگ رسول یونسی

9-معدن جانبازان

10-معدن مرمریت کوه نورکه بزرگترین معدن است.

11-معدن ثامن

12-معدن رزمندگان

13-معدن آتش کوه

14-معدن جبل النور

15معدن فاضلی

16-معدن کوثر

17-معدن آقای نمازی


دسته بندی : زمین شناسی وژیومورفولوژی


 

مرندیز 88

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 0:39 AM - 19 Jun 2009


دسته بندی : دامداری سنتی ودامپروی


 

علاقه مندان به زادگاه دفاع کنند. مطلب ایراداتی اساسی دارد که نیاز به جواب علمی دارد...

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 15:48 PM - 28 May 2009

یونسی (شهر)

 

 

یونسی شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در شهرستان بجستان  قرار دارد.

جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۸حدود ۵۰۰۰ نفر است .                                       اب وهوا

اب وهوای بخش یونسی گرم وخشک است و زمستان هایی بسیار سرد وتابستان هایی بسیار گرم دارد که این بیشتر بخاطر قرار گرفتنش درکویرنمک(یونسی) است از اثار باستانی ونقاط دیدنی یونسی می توان به 1-اب انبارمعروف به (حوض نو)و چندین اب انبار(حوض) 2-کاروانسرای شاه عباسی 3-پل قدیمی معروف به ( کالشور) 4-قلعه ی قدیمی که در حال ویرانی است . ومقبره حضرت یونس نبی... سه کوه معروفش 1-زهلی 2-خر پشت 3-کمر زردک نام دارد از محصولات کشاورزیش می توان به 1پسته 2-گندم 3-جو 4-پنبه 5-جغندر و... اشاره کرد. یونسی با روستا های مرندیز(درغرب) ومیاندهی (درشرق) همسایه است فاصله اش با مرکز شهرستان 45 کیلو متر با مرکز استان 230 کیلو متر وبا پایتخت نزدیک به 1000 کیلو متر است یونسی دو قنات داشته است که یکی به کلی خشک ودیگری تا حد زیادی کم اب شده است شغلهای اصلی مردم یونسی 1-کشاورزی 2-دامداری 3-دامپروری۴-صنایع دستی ۵-سایر فعالیتها ...مهر بانی شهروندان و سخت کوشی ایشان شهره استدسته بندی : دامداری سنتی ودامپروی


 

اسناد شفاهي

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 0:4 AM - 1 May 2009

ص
دسته بندی : فرهنگ عامه


 
 

مطلب کاربردی برای بچه های کاریز

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 8:25 AM - 15 Apr 2009

آمار لحظه به لحظه جهان
SAHARAMET
دانستنیها( سایت صفر)
بیوم ها
تبديل pdf به Word
انتشارات تحقیقاتی علوم محیطی
دانستنیهای علوم زمین
بنیاد مطالعات پژوهش و توسعه نیشابور
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
دانشجویان مرتع و آبخیزداری-دانشگاه شیراز
آیین نامه های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
بيوم بيابان
ژورنالهاي مرتبط با محيط زيست
تحولات اقليمي و انرژي
موسسه برنامه ریزی پژوهشهای اقتصادی وزارت کشاورزی
مجلات رشد-آموزش جغرافیا
سایت برنامه توسعه ملل متحد در ایران
سازمان زمین شناسی
انجمن علمی مدیریت مناطق بیابانی
مقاله های منابع آب
مقالات تخصصی آب
سایت دانشجویی مهندسی آب
سایتهای مرتبط با آب وسیلاب
فرهنگسرا (حافظ)
کتابخانه آنلاین ستاره قرمز
سایت مهندس درویش
مرکز آمار ایران
اقلیم شناسی نوین
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
الهه آب
جنگلهای کرانه های خلیج فارس
ديده بان محيط زيست
طبیعت ايران
گزارش لینک وبلاگ ها
خاکساریان خاکبان
گردشگری
بانک های اطلاعاتی علوم زمین
مقالات خارجی آبخیزداری(میم)
مرتع و مرتعداری در ایران
همرا با کاروان
روزنامه اینترنتی نیشابوریان
گالری عکس (آبخیزداری)
کنترل خندق(کتاب)
نشریه دهکده(گردشگری)
تصاویر بیاد ماندنی
باد سوار
مازیار گیلانی، خبرنگار
کانون دیده بانان زمین
هیدرولوژی ایران
مرتع - آبخیز
  با تشکر از اقای خسرو شاهی

دسته بندی : ورزش و امور جوانان


 

درد عين و درد دين و درد هجر

نویسنده : میرعابدین | تاریخ : 4:30 AM - 10 Apr 2009

حاج جعفر صادقي يونسي پدر شهيد
دسته بندی :